Ένας εικονικός αριθμός κινητού (ΕΑΚ) είναι ένας κανονικός, εννιαψήφιος αριθμός που επιτρέπει αμφίδρομη επικοινωνία. Είναι μια βολική μέθοδος απόκτησης του αριθμού τηλεφώνου του πελάτη. Μπορ… Read More


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα και την Ισπανία στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράλειψη μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο των κανόνων της ΕΕ σχ...Κατά τη διάρκεια του χειμώ… Read More


Οι άνθρωποι προτιμούν να συναλλάσσονται με εκείνους που ξέρουν και εμπιστεύονται, γι αυτό να συμμετέχετε σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες όπου πιθανοί ασθενείς μπορούν να σας συναντήσουν κ… Read More


Ξυλουργοί και μαραγκοί Πολεοδόμοι και συγκοινωνιολόγοι Προμηθευτές επιχειρήσεων Σκυροκονιαστές (μπετατζήδες), τεχνίτες κατασκευής δαπέδων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Συγγραφείς και … Read More


Στην εκδήλωση «Πρωτοβουλία για την Υγεία», που διοργανώθηκε…Γιατί να μην πάτε ένα βήμα παραπέρα και να τους προτείνετε ένα καλό λόγο για να σας επισκεφθούν ξανά;Διαπραγμάτευση μετοχών[Επεξε… Read More